Forside •  Tidligere arrangementer •  Kalender •  Adresseliste

Det tværkirkelige præsteforum i Roskilde

Det tværkirkelige præsteforum i Roskilde er et åbent forum for præster fra såvel folke- som frikirker i Roskilde. Også andre end præster har sluttet sig til forummet, fordi de er engageret i menighedsarbejdet og har glæde af samværet med mennesker fra andre kirkesamfund.

Det tværkirkelige præsteforum mødes 3-4 gange om året til gensidig glæde og berigelse, og drøfter f.eks. hvad der rører sig lige nu i de forskellige kirkesamfund og hvilke udfordringer der er i tiden. Fra gang til gang aftales det at tage aktuelle emner op. At dele Guds ord med hinanden og bede sammen er en del af hvert møde.

Præsteforummet har de foregående år formidlet samarbejde mellem kirkerne om "Ud med kirken", hvor kirkernes børnearbejde blev præsenteret på Stændertorvet, og en økumenisk kirkevandring på Store Bededag.


Marianne Juel Maagaard
Himmelev Kirke(folkekirken)
Det tværkirkelige præsteforum i Roskilde er et åbent forum for præster og sognemedarbejdere fra fri og folkekirker i Roskilde. P.t. deltagere repræsentanter fra Adventistkirken, Baptistkirken, Impact Church (Pinsekirken), Roskilde Frikirke (Apostolsk kirke), Vineyard samt folkekirken repræsenteret ved Jakobskirken, Sankt Jørgensbjerg, Hvedstrup/Ågerup/Kirkerup kirker og Svogerslev/Natkirken i Domkirken.